Logování do Dell idrac řadiče

Reading Time: < 1 minute

po vyhledání všech počítačů na síťi se objeví počítač Dell Inc. s ipadresou jinou než je Dell server, stačí dát ip daresu zařízení idrac

naběhne přihlašovací obrazovka viz obrázek idrac

 

jako login a heslo je ve výchozím nastavení root a calvin