logování pingu do textového souboru

Reading Time: < 1 minute

Pokud máte pc, který běží neustále a potřebujete logovat ping nějakého serveru a pak sledovat výsedky a nechcete nebo nemůžete využít služby uptimerobot.com je idealní spustit CMD jako administrátor a pak dát

ping -t 77.75.75.176|cmd /q /v /c „(pause&pause)>nul & for /l %a in () do (set /p „data=“ && echo(!time! !data!)&ping -n 2 77.75.75.176>nul“ > %ProgramData%\pingtest.txt

V  příkladu je ping seznam.cz a logování do ProgramData výsledný soubor pingtest.txt musíte nejdříve vytvořit tento soubor, případně stustit před logováním pingu

type nul > %ProgramData%\pingtest.txt