Remote desktop opens and then closes almost immediately / vzdálené plocha se ihned odpojí

Reading Time: < 1 minute

tak doporučiji po kontrole firewallu, ověření služby, že běží na správném portu přes cmd jako  administrátor

netstat -ab

odinstalovat update KB2984972

after checking firewall rulez and listening service to right port via cmd like admin

netstat -ab

uninstalling update KB2984972